Để xem hoặc tải hình ảnh với độ phân giải lớn nhất, hãy mở ảnh trong tab mới và thay "s1600" thành "s0" (ở cuối link ảnh)

Vui lòng tắt Adblock để tránh Popup làm gián đoạn niềm vui của quý vị